نام پروژه کارخانه فنرسازی زر در شاهرود
کارفرمای پروژه فنرسازی زر
محل انجام پروژه شاهرود
شرح پروژه پروژه طراحی، تامین و عملیات اجرایی ابنیه، ساختمان و تاسیسات شرکت فنرسازی زر در شاهرود
مشخصات پروژه اجرای ابنیه سالن تولید و انبار ها، اجرای سیویل و محوطه سازی و اجرای ابنیه انکس اداری
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه

عکس‌های بیشتر

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.