نام پروژه طراحی و احداث سالن و تجهیزات خطوط بدنه و مونتاژ خودرو ریو در سایپا – تهران
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه سایپا
شرح پروژه اجراي خطوط توليد بدنه و مونتاژ خودرو ريو و اجراي ساختمان اداري و ....
در ۱۸۱۴۴ متر مربع
مشخصات پروژه زير بنا: ۴۵۰۰ متر سالن بدنه و ۱۵۰۰ متر مربع ساختمان اداري در سه طبقه
كانواير خطوط انتقال بدنه از سالن بدنه به سالن رنگ حدود ۴۰۰ متر
وزن فيكسچر: ۱۱۸۴ كيلو گرم
طول خطوط  F, S : 960 متر
سطح كانواير : در سه طبقه ( سطح )
پوشش ديوار و سقف : 2500 متر مربع
اجراي تاسيسات موتورخانه سالن بدنه ريو
اجراي تاسيسات برقي پست برق سالن بدنه ريو
ليفت ها – خطوط EMS
انجام كارهاي تكميلي
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۶
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1