نام پروژه طراحی و احداث سالن و تجهیزات خطوط اتوبوس‌سازی در زامیاد – تهران
کارفرمای پروژه زامیاد
محل انجام پروژه زامیاد
شرح پروژه شركت سیكو در زمینه‌های زیر در این پروژه همكاری نموده است:
طراحی تكنولوژی رنگ و مونتاژ بدنه
طرح‌ریزی و مهندسی مكانیك، برق و صنایع
طراحی جزیی ساختمان و تاسیسات
طراحی سازه
انتخاب، خرید و تامین تجهیزات و ابزار آلات
ساخت و اجرا
نظارت
تست و راه‌اندازی
مشخصات پروژه ظرفیت تولیدی فاز اول در یك شیفت: 100 دستگاه در سال
زیر بنای اجرا: 6000 متر مربع
ظرفیت تولیدی فاز دوم در دو شیفت: 500 دستگاه در سال
زیر بنای اجرا : 10000 متر مربع
ظرفیت تولیدی فاز سوم در دو شیفت:  2500 دستگاه در سال
زیر بنا و اجرا: 20000 متر مربع
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۶
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1