نام پروژه

سالن توليد بدنه و تريم خودروهای تندر ۹۰ و رنو مگان

کارفرمای پروژه پارس خودرو
محل انجام پروژه پارس خودرو
شرح پروژه

احداث سالن توليد خودرو تندر ۹۰ و رنو مگان شركت پارس خودرو

مشخصات پروژه

زير بنا: بدنه ۲۴۰۰۰ متر مربع – مونتاژ ۲۴۰۰۰ متر مربع –پشتيباني و تكنيكال ۶۰۰ متر -  انبار قطعات يا مواد اوليه : ۱۳۰۰۰ متر مربع - جاده تست : ۸۰۰ متر

تخمين اوليه برآورد : ۸۲/۲ ميليون دلار

وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۶
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1