نام پروژه پروژه خطوط جدید آماده‌سازی شیشه در شرکت سایپا شیشه
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه سایپا شیشه
شرح پروژه به منظور افزایش ظرفیت تولید شرکت سایپا شیشه با کیفیت متناسب و با هدف استفاده از تکنولوژی روز
مشخصات پروژه خط ۱: آماده‌سازی شیشه‌های جانبی:
مجهز به سیستم برش قطری قواره شیشه با مکانیزم CNC به همراه جدا کننده اتوماتیک و شاتل دوران‌دهنده
مجهز به ربات ۶۴۰۰ از شرکت ABB به منظور تغذیه خطوط
مجهز به ۳ دستگاه برش CNC برای دوربری شیشه
مجهز به ۳ دستگاه سنگ‌زنی دور شیشه با مکانیزم CNC
مجهز به کانوایرهای تسمه‌ای برای انتقال شیشه
مجهز به سیستم شستشوی تمام اتوماتیک
مجهز به سیستم دریل تمام اتوماتیک با ۴ اسپیندل و ۴ بازوی دوران‌کننده
مجهز به سیستم تمام اتوماتیک تیزکن ابزارآلات
مجهز به صفحه گردان در ابتدای خط به منظور تغذیه شیشه از دو پالت مخصوص
قابلیت تحویل یک شیشه در ۱۰ ثانیه
قابلیت تحویل شیشه با %۵ خطا
خط۲: آماده‌سازی شیشه‌های عقب و جلو:
مجهز به سیستم برش قطری قواره شیشه با مکانیزم CNC به همراه جداکننده اتوماتیک و شاتل دوران‌دهنده
مجهز به ۱ دستگاه برش CNC برای دوربری شیشه
مجهز به ۱ دستگاه سنگ‌زنی دور شیشه با مکانیزم CNC
 مجهز به کانوایرهای تسمه‌ای برای انتقال شیشه
 مجهز به سیستم شستشوی تمام اتوماتیک
 مجهز به سیستم دریل تمام اتوماتیک با ۴ اسپیندل و ۴ بازوی دوران‌کننده
 مجهز به سیستم تمام اتوماتیک تیزکن ابزارآلات
مجهز به صفحه‌گردان در ابتدای خط به منظور تغذیه شیشه از دو پالت مخصوص
قابلیت تحویل یک شیشه در ۱۰ ثانیه
قابلیت تحویل شیشه با %۵ خطا
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1