نام پروژه بهینه‌سازی خط رنگ شرکت زامیاد
کارفرمای پروژه زامیاد
محل انجام پروژه زامیاد - تهران
شرح پروژه بهینه‌سازی خط رنگ شرکت زامیاد - تهران
مشخصات پروژه طراحی، ساخت و نصب استراکچر هواساز   
جابجایی یک دستگاه هواساز روی کابین پرایمر
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کانوایر کوره Primer   
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کوره آستر
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کابین PVC
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کوره PVC
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کانوایر زمینی خط PVC و پوستاب خشک
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کانوایر خط هوایی PVC
بهینه‌سازی الکتریکال و تهویه عمومی سالن رنگ
جابجایی تاسیسات و تجهیزات الکتریکی هوا سازهای سالن رنگ زامیاد
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی الکتریکال خط آستر، عایق زیر بدنه، تعمیرات و پوستاب زنی
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی الکتریکال کوره خط آستر و عایق زیر بدنه
طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی الکتریکال تابلو اگزاست فن، روشنایی و سوکت باکس عمومی
طراحی، ساخت و نصب کانوایر drag chain اتصال خط رویه به خط روتوش
طراحی، ساخت و نصب کانوایر RotaryTransfer اتصال خطوط رنگ رویه و خط پوستاب خشک
طراحی، ساخت و نصب سیستم اتوماسیون
عملیات ساختمانی جهت خط drag chain
طراحی و ساخت کانوایر جهت افزایش طول خط رنگ TOP Coat
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1