نام پروژه پروژه احداث ساختمان مدیریت چرخه کالا
کارفرمای پروژه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
محل انجام پروژه مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز
شرح پروژه طراحی، تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان مدیریت چرخه کالا
مشخصات پروژه احداث ساختمان مدیریت چرخه کالا به مساحت 500 متر مربع در سه طبقه جمعا 1500 متر مربع (ساختمان دارای اسکلت بتنی می‌باشد)
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه سایر پروژه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1