نام پروژه پروژه اجرای ساختمان مشترک انبار، اداری، دوش و رختکن شرکت جهان فولاد سیرجان
کارفرمای پروژه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
محل انجام پروژه مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز
شرح پروژه احداث ساختمان لاکر، شاور و انبار
مشخصات پروژه تهیه مصالح و تجهیزات احداث انبار اسکلت فلزی با زیر بنای ۶۳۰ متر مربع
تهیه مصالح و تجهیزات احداث ساختمان مشترک اداری-دوش و رختکن: ۵۶۰ متر مربع در دو طبقه جمعا ۱۱۲۰ متر مربع
جمع کل زیربنای پروژه: ۱۷۵۰ متر مربع
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه سایر پروژه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1