نام پروژه نیروگاه برق شرکت سایپا
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه کارخانه سایپا تهران
شرح پروژه پروژه عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق و مکانیک احداث ساختمان نیروگاه برق شرکت سایپا
مشخصات پروژه عملیات ساخت سازه فلزی، ساختمان اصلی، قطعات پیش‌ساخته بتنی و عملیات اجرایی خارج از سوله
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث ساختمان

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1