نگهداری و تعمیرات

شركت مهندسی توسعه سایپا توانایی انجام عملیات نت و همچنین تعمیرات اساسی و باز طراحی و بهینه سازی و ارتقای سیستم‌های زیر را دارا می‌باشد:

• انواع ربات صنعتی و تجهیزات رباتیك شامل طیف وسیعی از كارافزارهای رباتیك

• خطوط تولید پیوسته، دارای سطوح مختلف اتوماسیون

• كوره‌ها و اتاق‌های پاشش رنگ و خطوط رنگ

• انواع كانوایرها و خطوط انتقال

• انواع تجهیزات برقی، مکانیکی و تاسیسات حرارتی و برودتی

لیست اخبار صفحه :1