مناقصه عمومی شماره TEG1401/335-20

(نوبت اول/نوبت دوم)

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، خرید تجهیزات پروژه ایجاد خطوط تولید دسته سیم کوئیک اتومات شرکت سایپا گام را، از طریق مناقصه عمومی، به تامین‌کنندگان واجد شرایط واگذار نماید (تصویر مشخصه‌های لازم با کلیک روی عنوان دستگاه قابل مشاهده است):

۱- دستگاه میکرو اهم متر دیجیتالی رومیزی: ۱ عدد
۲- دستگاه اندازه گیری ابعادی: ۱ عدد
۳- دستگاه تست جریان: ۱ عدد
۴- دستگاه منبع تغذیه:     ۱ عدد
۵- دستگاه سالت اسپری: ۱ عدد

•- مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه یک فقره چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه،  به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آن از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف (رزومه مربوطه، سوابق قراردادهای مشابه، آخرین روزنامه رسمی و سایر مدارک خواسته شده در تبصره ذیل) و ب (پیشنهاد قیمت) بصورت پاکت در بسته به واحد حراست مناقصه گزار ارائه نمود.

تبصره: آخرین رزومه کاری پیشنهاددهندگان شامل لیست کلیه قراردادهای منعقدشده توسط فروشنده طی ۴ سال گذشته و کپی ابلاغیه قراردادهای مذکورف که توسط خریداران مربوطه صادر شده‌است، بهمراه یک برگ کپی از کلیه مفاصاحساب‌های بیمه قراردادهای مذکور، تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۴ سال اخیر و یا تصویر اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و خلاصه دفاتر مالی سال جاری (آخرین تراز آزمایشی قابل ارائه) ممهور به مهر شرکت و همچنین کلیه مدارک ثبتی به همراه سایر مدارک مناقصه را، در پاکت (الف) تحویل نمایند. بدیهی است بخشی از ملاک تعیین برنده مناقصه، ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کامل می‌باشد.

‌الف- کلیه هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه، به هر تعداد روزنامه و نوبت چاپ، بابت مناقصه حاضر، بطور کامل بعهده و هزینه برنده مناقصه بوده و می‌بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.
‌ب- کارفرما مخیر است، خرید هر کدام از اقلام فوق را، از یک یا چند تامین‌کننده خریداری نماید (ملاک برنده هر دستگاه، مبلغ کمتر با در نظر گرفتن زمان تحویل می‌باشد).
‌ج- هر تامین کننده، مختار خواهد بود، نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت، جهت یک یا چند دستگاه اقدام نماید.
‌د- خرید اقلام فوق به صورت فاکتوری انجام می‌گردد.

•- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
•- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختار خواهد بود."

Could not define : under_construction