مناقصه عمومی شماره TEG1401/2000-90


(نوبت اول/نوبت دوم)


شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، خرید تجهیزات الکترونیکی با برند زیمنس جهت پروژه واحد اتوماسیون و روباتیک سالن رنگ شرکت زامیاد، مطابق فایل پیوست را، از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا است که به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه و سایر مدارک مناقصه به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف (رزومه مربوطه، سوابق قراردادهای مشابه، آخرین روزنامه رسمی و سایر مدارک خواسته شده در تبصره ذیل) و ب (پیشنهاد قیمت کالا)، بصورت پاکت در بسته به واحد حراست مناقصه‌گزار ارائه نمایید.
کلیه کالاها باید دارای حداقل ۱۲ ماه گارانتی و یک فقره چک تضمین شرکتی، از نوع صیادی، معادل رقم کل پیشنهاد قیمت اعلامی پس از ابلاغ قبولی مناقصه، جهت گارانتی و اصالت کالا ارائه گردد.

تبصره: آخرین رزومه کاری پیشنهاد دهندگان شامل لیست کلیه قراردادهای منعقد شده توسط فروشنده طی ۴ سال گذشته و کپی ابلاغیه قراردادهای مذکور که توسط خریداران مربوطه صادر شده است، که بهمراه یک برگ کپی از کلیه مفاصاحساب‌های بیمه قراردادهای مذکور، تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۴ سال اخیر و یا تصویر اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و خلاصه دفاتر مالی سال جاری (آخرین تراز آزمایشی قابل ارائه) ممهور به مهر شرکت و همچنین کلیه مدارک ثبتی به همراه سایر مدارک مناقصه (مدارک مندرج در چک لیست پیوست اسناد مناقصه) را در پاکت (الف) تحویل نمایید. بدیهی است بخشی از ملاک تعیین برنده مناقصه، ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کامل می‌باشد.

۱- کلیه هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه به هر تعداد روزنامه و نوبت چاپ، بابت مناقصه حاضر بطور کامل بعهده و هزینه برنده مناقصه بوده و می‌بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نمایید.

آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
آدرس ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختار خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1