مناقصه عمومی شماره TEG1400/290-04
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد تعداد حداقل ۷ دستگاه روبات دست دوم جهت انجام فرآیند جوشکاری به شرح مشخصات فنی ذیل خریداری نماید:
۱- تمام اجزاء روبات‌ها شامل مانیپولیتور، کنترلر، تیچ‌پندنت، کابل‌ها و کانکشن‌ها از نظر فیزیکی و عملکردی سالم باشند.
۲- بازوهای روبات‌ها (گیربکس‌ها) در حالت متوقف بودن روبات‌ها فاقد هرگونه لقّی باشند.
۳- قسمت‌های الکتریکال قبلاً تماسی با رطوبت نداشته باشند.
۴- تمام درایورها و برنامه‌های روبات‌ها به صورت نسخه پشتیبان (Backup) ارائه گردند.
۵- تمام مستندات فنّی روبات‌ها شامل دیتا شیت، منوآل تعمیرات و نگهداری و منوآل بهره‌برداری، ارائه گردند.
۶- روبات‌ها دارای تکرارپذیری (Repeatability) و دقّت (Accuracy) در محدوده مجاز رواداری‌های روبات (Tolerance) مطابق مستندات فنّی باشند.
۷- روبات‌ها به صورت نصب بر روی پایه (Pedestal mounted) باشند.
۸- وزن بار قابل تحمّل برای روبات‌ها (Payload) حداقل ۲۰ کیلوگرم باشد.
۹- دسترسی روبات‌ها (Reachability) حداقل برابر ۴/۲ متر باشد.
۱۰- امکان بازدید و تست روبات‌ها در محل فروشنده می‌بایست توسط نماینده شرکت فروشنده، برای کارشناس/کارشناسان فنّی خریدار، پیش از هرگونه اقدام بازرگانی، وجود داشته باشد و علمکرد فنی روبات‌ها مورد تایید خریدار قرار گیرد.
۱۱- تاریخ تولید روبات‌ها می‌بایست برای سال ۲۰۱۲ میلادی و یا بعد از آن باشد.
۱۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف (رزومه مربوطه، سوابق قراردادهای مشابه، آخرین روزنامه رسمی و سایر مدارک خواسته شده در تبصره ذیل) و ب (پیشنهاد قیمت) بصورت پاکت در بسته به واحد حراست مناقصه‌گزار ارائه نماید.
 
تبصره: آخرین رزومه کاری پیشنهاددهندگان شامل لیست کلیه قراردادهای منعقد شده توسط فروشنده طی ۴ سال گذشته و کپی ابلاغیه قراردادهای مذکور که توسط خریداران مربوطه صادر شده است، بهمراه  یک برگ کپی از کلیه مفاصاحساب‌های بیمه قراردادهای مذکور، تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۴ سال اخیر و  یا تصو یر اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و خلاصه دفاتر مالی سال جاری (آخر ین تراز آزمایشی قابل ارائه) ممهور به مهر شرکت و همچنین کلیه مدارک ثبتی به همراه سایر مدارک مناقصه (مدارک مندرج در چک لیست پیوست اسناد مناقصه) را در پاکت (الف) تحویل نمایند. بدیهی است بخشی از ملاک تعیین برنده مناقصه، ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کامل می‌باشد.
 
۱۳- کلیه هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه به هر تعداد روزنامه و نوبت چاپ بابت مناقصه حاضر، بطور کامل بعهده و هزینه برنده مناقصه بوده و می‌بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.
۱۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین وتجهیز
 
"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."

 

Could not define : under_construction