مناقصــه عمــومــی شمـــــاره TEG 1403/1000-414

 

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور CUMMINS  مدل KTA19G4  به همراه آلترناتور  LEROY SOMER با توان 550KVA، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه

۲- محـل اجرای کار: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج  - مجتمع صنعتی تیبا – شرکت مهندسی توسعه سایپا

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه  مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۶

۴- آخرین مهلـت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۵- هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه 500.000 ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد و یا استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست).

۶- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج (فتح)، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، واحد تامین و تجهیز.

۷- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.800.000.000 ریال بصورت چک شرکتی ( از نوع صیادی و به تاریخ روز) یا 1.700.000.000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی / واریز نقدی  که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه به امور مالی مناقصه گزار ارائه گردیده و رسید آن را از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.

تبصره ۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب به نام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ۲: ارائه شناسه یکتا مالیاتی پیمانکار، بهمراه سایر مدارک در پاکت "الف" الزامی می باشد.

۸- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

 

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود."

"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

لیست اخبار صفحه :1