مناقصه عمومی شماره TEG 1400/340-01
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرایی تامین، ساخت،حمل ، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کانوایر شاور تست سالن روتوش شرکت سایپا سیتروئن، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط، واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند: 
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کاشان، کیلومتر۱۴ جاده اردستان، شرکت سایپا سیتروئن
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ازساعت ۱۰:۰۰الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)
 
۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی (از نوع صیادی و به تاریخ روز) و یا ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی می‌باشد، که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.
 
تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.
 
۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه
 
" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
Could not define : under_construction