مدیر عامل و هئیت مدیره

آقای مهندس مصطفی اعوانی مصطفی اعوانی  
سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
سال تولد ۱۳۵۱
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران-عمران
شروع همکاری با شرکت سال ۱۳۹۸
آقای اکبر شکری نوده اکبر شکری نوده  
سمت عضو موظف هئیت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اداری
سال تولد ۱۳۵۸
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شروع همکاری با شرکت سال ۱۳۹۸
محمد امینی آلاشتی  
سمت عضو غیرموظف هئیت مدیره
سال تولد ۱۳۵۰
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
شروع همکاری با شرکت سال ۱۳۸۰

مدیران عامل گذشته شرکت

محمدرضا جزيريان

از تاسیس در سال 1376 تا سال 1378

فرامرز آقابابازاده

فرامرز آقابابازاده

از سال 1378 تا سال 1380

محمدرضا نجف‌آبادی فراهانی

محمدرضا نجف‌آبادی فراهانی

از سال 1380 تا سال 1387

سيد داوود حسينی خزاقی

سيد داوود حسينی خزاقی

از سال 1387 تا سال 1389

محمدرضا دانش‌كوش

محمدرضا دانش‌كوش

از سال 1389 تا سال 1391

مسعود لؤلؤ

از سال 1391 تا سال 1391

ناصر ترابی

از سال 1391 تا سال 1398