مدیر عامل و هئیت مدیره

 

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
احمد عامریان
احمد
سال تولد
۱۳۴۸
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۰
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۴۰۰

عضو موظف هئیت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در حوزه اداری و منابع انسانی
محمد معینیان
محمد
سال تولد
۱۳۴۹
مدرک تحصیلی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۲
پیوستن به گروه سایپا
از سال

عضو موظف هئیت مدیره
نادر خجسته صفا
نادر
سال تولد
۱۳۴۳
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۳۹۱

مدیران عامل گذشته شرکت

محمدرضا جزيريان
از ۱۳۷۶
تا ۱۳۷۸
فرامرز اقابابازاده
از ۱۳۷۸
تا ۱۳۸۰
محمد رضا نجف آبادی فراهانی
از ۱۳۸۰
تا ۱۳۸۷
سید داوود حسینی خزاقی
از ۱۳۸۷
تا ۱۳۸۹
محمدرضا دانش کوش
از ۱۳۸۹
تا ۱۳۹۱
مسعود لؤلؤ
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۱
ناصر ترابی
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۸
مصطفی اعوانی
از ۱۳۹۸
تا ۱۴۰۰