مدیر عامل و هئیت مدیره

 

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
احمد عامریان
احمد
سال تولد
۱۳۴۸
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۰
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۴۰۰

رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و تأمین و تجهیز
جواد ساغری
جواد
سال تولد
۱۳۵۷
مدرک تحصیلی
دکترا
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱
پیوستن به گروه سایپا
از سال

عضو موظف هئیت مدیره
نادر خجسته صفا
نادر
سال تولد
۱۳۴۳
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۳۹۱

مدیران عامل گذشته شرکت

محمدرضا جزيريان
از ۱۳۷۶
تا ۱۳۷۸
فرامرز اقابابازاده
از ۱۳۷۸
تا ۱۳۸۰
محمد رضا نجف آبادی فراهانی
از ۱۳۸۰
تا ۱۳۸۷
سید داوود حسینی خزاقی
از ۱۳۸۷
تا ۱۳۸۹
محمدرضا دانش کوش
از ۱۳۸۹
تا ۱۳۹۱
مسعود لؤلؤ
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۱
ناصر ترابی
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۸
مصطفی اعوانی
از ۱۳۹۸
تا ۱۴۰۰