مدیر عامل و هئیت مدیره

 

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
احمد عامریان
احمد
سال تولد
۱۳۴۸
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۰
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۴۰۰

عضو غیرموظف و ریاست هئیت مدیره
اکبر شکری نوده
اکبر
سال تولد
۱۳۵۸
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۸
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۳۸۳

عضو موظف هئیت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی
بهنام معزی
بهنام
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۱
پیوستن به گروه سایپا
از سال ۱۳۸۱

مدیران عامل گذشته شرکت

محمدرضا جزيريان
از ۱۳۷۶
تا ۱۳۷۸
فرامرز اقابابازاده
از ۱۳۷۸
تا ۱۳۸۰
محمد رضا نجف آبادی فراهانی
از ۱۳۸۰
تا ۱۳۸۷
سید داوود حسینی خزاقی
از ۱۳۸۷
تا ۱۳۸۹
محمدرضا دانش کوش
از ۱۳۸۹
تا ۱۳۹۱
مسعود لؤلؤ
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۱
ناصر ترابی
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۸
مصطفی اعوانی
از ۱۳۹۸
تا ۱۴۰۰