مدیر عامل و هئیت مدیره

 

مدیر عامل و نایب رئیس هئیت مدیره
مصطفی اعوانی
مصطفی
سال تولد
۱۳۵۱
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۸
پیوستن به گروه سایپا
از سال 1381

قائم مقام مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره
اکبر شکری نوده
اکبر
سال تولد
۱۳۵۸
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۸
پیوستن به گروه سایپا
از سال 1383

عضو هئیت مدیره
محمد امینی آلاشتی
محمد
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۰
پیوستن به گروه سایپا
از سال 1381

مدیران عامل گذشته شرکت

محمدرضا جزيريان
از ۱۳۷۶
تا ۱۳۷۸
فرامرز اقابابازاده
از ۱۳۷۸
تا ۱۳۸۰
محمد رضا نجف آبادی فراهانی
از ۱۳۸۰
تا ۱۳۸۷
سید داوود حسینی خزاقی
از ۱۳۸۷
تا ۱۳۸۹
محمدرضا دانش کوش
از ۱۳۸۹
تا ۱۳۹۱
مسعود لؤلؤ
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۱
ناصر ترابی
از ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۸