مدیران شرکت

راهبر پروژه های صنعتی
مجید ادیبی
مجید
سال تولد
١٣٤٧
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨١

مدیر تأمین و تجهیز
ابراهیم حاتم زاده عربی
ابراهیم
سال تولد
١٣٤٨
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی الکترونیک
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣۸۲

سرپرست مدیریت مهندسی
رامین نوبهار
رامین
سال تولد
۱۳۴۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱

مدیر طرحریزی و سیستمها
آرمین قنبر نژاد
آرمین
سال تولد
١٣٥٥
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٤

مدیر مالی
هوشنگ برجی
هوشنگ
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی حسابداری
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٦

مدیر حراست
اصغر رئیسی
اصغر
سال تولد
١٣٤٣
مدرک تحصیلی
دیپلم اقتصاد اجتماعی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٨

مدیر پروژه
محمد معرفت هلان
محمد
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٢

سرپرست مدیریت پروژه
محمدجعفر طالب گلستانی
محمدجعفر
سال تولد
۱۳۴۷
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۳

سرپرست مدیریت پروژه
سعید صفدر توره ئی
سعید
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -سیستم محرکه خودرو
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۲

سرپرست مدیریت پروژه
مهدی شکیبائی
مهدی
سال تولد
۱۳۵۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۳

سرپرست مدیریت پروژه
امیر آقاسی
امیر
سال تولد
1359
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال 1400