مدیران شرکت

قائم‌مقام اجرایی و مدیر مهندسی تکنولوژی
مجید ادیبی
مجید
سال تولد
١٣٤٧
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨١

مدیر تأمین و تجهیز
امیرعباس حجازی اصفهانی
امیرعباس
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی استخراج معدن
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱

مدیر مهندسی ساختمان و تأسیسات
رامین نوبهار
رامین
سال تولد
۱۳۴۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱

سرپرست مدیریت طرحریزی و سیستمها
غلامعلی بهمنی
غلامعلی
سال تولد
۱۳۵۵
مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۶

مدیر حراست
اصغر رئیسی
اصغر
سال تولد
١٣٤٣
مدرک تحصیلی
دیپلم اقتصاد اجتماعی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٨

مدیران پروژه


مدیر پروژه
محمد معرفت هلان
محمد
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٢

سرپرست مدیریت پروژه
محمدجعفر طالب گلستانی
محمدجعفر
سال تولد
۱۳۴۷
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۳

سرپرست مدیریت پروژه
سعید صفدر توره ئی
سعید
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -سیستم محرکه خودرو
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۲

مدیر پروژه
مهدی شکیبائی
مهدی
سال تولد
۱۳۵۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۳

مدیر پروژه
امیر آقاسی
امیر
سال تولد
1359
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال 1400

سرپرست مدیریت پروژه
بهزاد شکری آلقو
بهزاد
سال تولد
۱۳۶۲
مدرک تحصیلی
كارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۰

سرپرست مدیریت پروژه
احمدعلی شجاعی
احمدعلی
سال تولد
۱۳۵۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۵