محمد اوجانی محمد اوجانی  
سمت قائم مقام مدیر عامل در امور فنی و مهندسی
سال تولد ١٣٥٧
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شروع همکاری با شرکت ١٣٩٨

مجید ادیبی مجید ادیبی  
سمت راهبر پروژه‌های صنعتی و مدیر پروژه
سال تولد ١٣٤٧
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع همکاری با شرکت ١٣٨١

ابراهیم حاتم‌زاده عربی  
سمت مدیر تأمین و تجهیز
سال تولد ١٣٤٨
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی الکترونیک
شروع همکاری با شرکت ١٣۸۲

آرش اصفهانی آرش اصفهانی  
سمت مدیر مهندسی
سال تولد ١٣٥٢
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت ١٣٨٢

آرمین قنبرنژاد آرمین قنبرنژاد  
سمت مدیر طرح‌ریزی و سیستم‌ها و سرپرست منابع انسانی
سال تولد ١٣٥٥
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی
شروع همکاری با شرکت ١٣٨٤

هوشنگ برجی هوشنگ برجی  
سمت مدیر مالی
سال تولد ١٣٥٦
مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
شروع همکاری با شرکت ١٣٨٦

اصغر رئیسی اصغر رئیسی  
سمت مدیر حراست
سال تولد ١٣٤٣
مدرک تحصیلی دیپلم اقتصاد اجتماعی
شروع همکاری با شرکت ١٣٩٨

محمد معرفت هلان محمد معرفت هلان  
سمت مدیر پروژه
سال تولد ١٣٥٦
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت ١٣٨٢

سید امیر حسینی سید امیر حسینی  
سمت مدیر پروژه
سال تولد ١٣٥٩
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت ١٣٩٣