مدیران شرکت

قائم مقام مدیر عامل در مدیریت مهندسی تکنولوژی
مجید ادیبی
مجید
سال تولد
١٣٤٧
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨١

قائم مقام مدیرعامل در مدیریت مهندسی و ساختمان و تأسیسات
صفر خلیل ارجمندی
صفر
سال تولد
۱۳۴۵
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۲

قائم‌مقام مدیرعامل در حوزه مالی
قربان عباسی
قربان
سال تولد
۱۳۴۱
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱

مدیر تأمین و تجهیز
جواد بیات
جواد
سال تولد
١٣٥٥
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٥

مدیر مهندسی ساختمان و تأسیسات
سید امیر حسینی
سید
سال تولد
١٣٥٩
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣۸٣

مدیر طرحریزی و سیستمها
غلامعلی بهمنی
غلامعلی
سال تولد
۱۳۵۵
مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۶

مدیر حراست
اصغر رئیسی
اصغر
سال تولد
١٣٤٣
مدرک تحصیلی
دیپلم اقتصاد اجتماعی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٨

مدیران پروژه


مدیر پروژه
محمد معرفت هلان
محمد
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٢

مدیر پروژه
محمدجعفر طالب گلستانی
محمدجعفر
سال تولد
۱۳۴۷
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۳

مدیر پروژه
مهدی شکیبائی
مهدی
سال تولد
۱۳۵۹
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۳

مدیر پروژه
امیر آقاسی
امیر
سال تولد
۱۳۵۹
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۰

مدیر پروژه
بهزاد شکری آلقو
بهزاد
سال تولد
۱۳۶۲
مدرک تحصیلی
كارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۹۰

مدیر پروژه
علی رضا صبری
علی
سال تولد
1345
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شروع همکاری با شرکت
از سال 1402

مدیر پروژه
شاهین پورزارع
شاهین
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۲

سرپرست مدیریت پروژه
سعید صفدر توره ئی
سعید
سال تولد
۱۳۵۰
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -سیستم محرکه خودرو
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۳۸۲

سرپرست مدیریت پروژه
حمید محمدی
حمید
سال تولد
۱۳۷۱
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - راه و ساختمان
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۱

سرپرست مدیریت پروژه
ابراهیم گل پورواسگس
ابراهیم
سال تولد
۱۳۶۱
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ۱۴۰۲