مدیران شرکت

قائم مقام فنی و مهندسی مدیرعامل
محمد اوجانی
محمد
سال تولد
١٣٥٧
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٨

راهبر پروژه های صنعتی
مجید ادیبی
مجید
سال تولد
١٣٤٧
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨١

مدیر تأمین و تجهیز
ابراهیم حاتم زاده عربی
ابراهیم
سال تولد
١٣٤٨
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی الکترونیک
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣۸۲

مدیر مهندسی
آرش اصفهانی
آرش
سال تولد
١٣٥٢
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٢

مدیر طرحریزی و سیستمها و سرپرست منابع انسانی
آرمین قنبر نژاد
آرمین
سال تولد
١٣٥٥
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٤

مدیر مالی
هوشنگ برجی
هوشنگ
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی حسابداری
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٦

مدیر حراست
اصغر رئیسی
اصغر
سال تولد
١٣٤٣
مدرک تحصیلی
دیپلم اقتصاد اجتماعی
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٨

مدیر پروژه
محمد معرفت هلان
محمد
سال تولد
١٣٥٦
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٨٢

مدیر پروژه
سید امیر حسینی
سید
سال تولد
١٣٥٩
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال ١٣٩٣

سرپرست مدیریت پروژه
محمدجعفر طالب گلستانی
محمدجعفر
سال تولد
1347
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
شروع همکاری با شرکت
از سال 1383