فراخوان عمــومــی شمـــــاره TEG 1403/3001-41

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد از شرکت های واجد شرایط جهت تامین دو دستگاه مشعل (برند غربی) دعوت به همکاری نماید. لذا از شرکت هایی که توانایی و امکان تامین و واردات را دارند درخواست می گردد رزومه کاری خود را تا تاریخ 12/04/1403 به آدرس: کیلومتر 19 جاده قدم تهران کرج، مجتمع صنعتی تیبا، شرکت مهندسی توسعه سایپا و یا به شماره نمابر 46073604 46079417 ارسال نمایند.

لیست اخبار صفحه :1