تجدید   فراخوان عمومی شماره TEG 1402 / 280 - 80

این شرکت در نظر دارد، عملیات اجرای طرح نمای ساختمان اداری شهید بهشتی شرکت سایپا را به یک پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا خواهشمند است کلیه شرکتها براساس موارد ذیل نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

 

۱) محل اجرای پروژه: شرکت خودروسازی سایپا

۲) داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت تعاون کار و رفاه تامین اجتماعی الزامی میباشد.

3) داشتن سابقه و توانایی فنی و تجهیزاتی جهت اجرای نمای پیش ساخته بتنی کامپوزیتی به روش تولید صنعتی الزامی می باشد.

4) آدرس محل دریافت پاکات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

5) کلیه مدارک، مستندات و روزمه درخواستی میبایست بصورت پاکت در بسته به این شرکت ارسال گردد.

6) کلیه شرکتها میبایست تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ 1402/04/13 نسبت به ارسال رزومه خود بر اساس مشخصات درخواستی این شرکت، اقدام نمایند.

7) مدارک مورد نیاز بابت روزمه و ارزیابی تامینکنندگان به شرح ذیل میباشد.

 

ردیف

 

شرح مدرک

۱

مدارک

اساسنامه، روزنامه رسمی آگهی تاسیس به همراه آگهی آخرین تغییرات

۲

اسامی اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، سوابق کاری و مدرک تخصصی مربوطه

۳

اسامی پرسنل کلیدی، سمت و مدرک تخصصی و رزومه مربوط به هر شخص

۴

چارت سازمانی

۵

گواهینامههای صنعتی و تجاری معتبر در ارتباط با فعالیت تخصصی شرکت

۷

نمایندگیها ومجوزهای اخذشده از شرکتها و سازمانهای معتبر

۸

جدول امکانات و تجهیزات فنی و اداری

۹

سوابق اجرائی

لیست قراردادهای انجامشده یا در دست اقدام به تفکیک موضوع، نام کارفرما، مبلغ قرارداد، مدت زمان و تاریخ شروع در ۵ سال گذشته

۱۰

تصویر قراردادهای مربوطه در ۵ سال اخیر

۱۱

رضایتنامه از سوی دستگاههای اجرائی، کارفرمایان و مشاوران

۱۲

لیست اسامی شرکتهای همکار و زمینه همکاری

۱۳

مدارک مالی

صورتهای مالی ۴ سال اخیر

۱۴

اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و برگه تشخیص قطعی مالیاتی

۱۵

آخرین تراز نامه آزمایشی ۴ ستونی کل، معین به تاریخ روز

۱۶

مفاصاحساب بیمه قراردادها

۱۷

تسهیلات مالی دریافتی از بانکها

 

*** لینک دریافت فرم ارزیابی پیمانکاران - شایان ذکر است ارزیابی و تائید صلاحیت پیشنهاد دهندگان بر اساس این فرم ارزیابی صورت میپذیرد ***

 

لیست اخبار صفحه :1