تجدید   فراخوان عمومی شماره TEG1402/1000-391

شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) در نظر دارد نسبت به شناسایی کارخانه‌داران، پیمانکاران و کارگاه‌های ساخت واجد شرایط در زمینه ساخت و نصب اسکلت فلزی با تناژ  40000 تن اقدام نماید. 

 

  • محل اجرای پروژه: تهران، شاهرود، سیرجان، خرمشهر و ...
  • کلیه شرکت‌ها می‌بایست تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/06/۲۶ نسبت به ارسال رزومه خود و مشخصات فنی کامل محصولات بر اساس مشخصات درخواستی این شرکت، اقدام نمایند.
  • آدرس محل تحویل پاکات: کیلومتر 19 جاده قدیم کرج (فتح)، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، واحد تامین و تجهیز
  • تهیه ورق و آهن آلات بعهده کارفرما می باشد و تنها ساخت و نصب اسکلت به پیمانکاران واگذار می گردد.
  • واگذاری پروژه بصورت همزمان به سه تا پنچ پیمانکار انجام خواهد شد (با نظر کارفرما).
  • مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد.

 

 

ردیف

 

شرح مدرک

۱

مدارک

اساسنامه، روزنامه رسمی آگهی تاسیس به همراه آگهی آخرین تغییرات

۲

اسامی اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، سوابق کاری و مدرک تخصصی مربوطه

۳

اسامی پرسنل کلیدی، سمت و مدرک تخصصی و رزومه مربوط به هر شخص

۴

چارت سازمانی

۵

گواهینامههای صنعتی و تجاری معتبر در ارتباط با فعالیت تخصصی شرکت

۶

نمایندگیها ومجوزهای اخذشده از شرکتها و سازمانهای معتبر

۷

کاتالوگ ومشخصات فنی قطعات (براساس مشخصات کالا های درخواستی)

۸

جدول امکانات و تجهیزات فنی و اداری

۹

سوابق اجرائی

لیست قراردادهای انجامشده یا در دست اقدام به تفکیک موضوع، نام کارفرما، مبلغ قرارداد، مدت زمان و تاریخ شروع در ۵ سال گذشته

۱۰

تصویر قراردادهای مربوطه در ۵ سال اخیر

۱۱

رضایتنامه از سوی دستگاههای اجرائی، کارفرمایان و مشاوران

۱۲

لیست اسامی شرکتهای همکار و زمینه همکاری

۱۳

مدارک مالی

صورتهای مالی ۴ سال اخیر

۱۴

اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و برگه تشخیص قطعی مالیاتی

۱۵

آخرین تراز نامه آزمایشی ۴ ستونی کل، معین به تاریخ روز

۱۶

مفاصاحساب بیمه قراردادها

۱۷

تسهیلات مالی دریافتی از بانکها

 

*** لینک دریافت فرم ارزیابی پیمانکاران - شایان ذکر است ارزیابی و تائید صلاحیت پیشنهاد دهندگان بر اساس این فرم ارزیابی صورت میپذیرد ***

 

لیست اخبار صفحه :1