طراحی و مهندسی

شركت مهندسی توسعه سایپا از رویكرد طراحی به منظور حصول اطمینان از انطباق محصول با خصوصیات و طرح مورد نظر و متناسب با خواسته‌های مشتری استفاده می‌نماید. از آنجاییكه، نتایج فعالیت‌های طراحی، بخصوص پس از مرحله تأیید و تصویب در حكم توافق‌نامه كامل و با شرح جزئیات كافی در خصوص مشخصات محصول و یا سفارش مورد قرارداد بین مشتری و سازمان قلمداد می‌شوند، لذا فرآیند طراحی یكی از اركان مورد نیاز برای تأمین خواسته‌های تمامی طرفین ذیربط در طی یك قرارداد كاری مربوط به ساخت و تحویل یك سفارش، در این شركت به شمار می‌رود. این شرکت با ارائه راهكارهای مهندسی و پیشرفته، ارائه‌ی خدمات مهندسی را در كلیه‌ی سطوح فرآیندی دارا می‌باشد. گستردگی این خدمات از طراحی تجهیزات خاص آغاز شده و طراحی خطوط تولید و در سطوح بالاتر، طراحی كامل یك خط به همراه تمامی زیر مجموعه‌ها و واحدهای جانبی آن را شامل می‌شود.

خدمات مهندسی ارائه‌شده شرکت مهندسی توسعه سایپا شامل موارد زیر می‌باشد:

• طراحی و مهندسی فرآیند

• طراحی و مهندسی انواع ابزار دقیق، سیستم‌های كنترل و اتوماسیون‌های صنعتی

• طراحی و مهندسی كلیه تاسیسات مكانیكی و الكتریكی و ایمنی و حفاظتی

• طراحي و مهندسي سيستم‌هاي اعلام و اطفاء حريق

• طراحی و مهندسی سیستمهای اتوماتیك انتقال و انبارش مواد

• طراحی و مهندسی كلیه عملیات عمرانی

• طراحی و مهندسی خطوط مونتاژ

• طراحی و مهندسی انواع تجهیزات

• طراحی و مهندسی خطوط رباتیك

• طراحی، مهندسی و معماری كلیه ابنیه صنعتی و اداری

لیست اخبار صفحه :1