نشانی

تهران، کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)،‌ مجتمع صنعتی سازه گستر (کفش ملی سابق)

 

تلفن

۴۶۰۷۳۶۰۵-۱۷

۴۶۰۷۹۱۶۹-۴۶۰۷۹۷۳۲

وب‌سایت

www.seeco.ir

کد پستی

۱۳۸۷۱۱۳۸۱۱

ایمیل

info@seeco.ir

 

فکس

۴۶۰۷۹۴۱۷

۴۶۰۷۳۶۰۴