نشانی

تهران، كیلومتر ۱۹ جاده قدیم كرج (بزرگراه فتح)،‌ مجتمع صنعتی سازه گستر (كفش ملی سابق)

 

تلفن

۴۶۰۷۳۶۰۵-۱۷

۴۶۰۷۹۱۶۹-۴۶۰۷۹۷۳۲

وب‌سایت

www.seesaipa.com

كد پستی

۱۳۸۷۱۱۳۸۱۱

ايميل

info@seeco.ir

 

فكس

۴۶۰۷۹۴۱۷

۴۶۰۷۳۶۰۴