تقديرنامه‌ها،‌ گواهينامه‌ها و تنديس‌ها

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال 1383

تقدیرنامه جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال 1385

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی ار مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385

گواهینامه تعهد به تعالی در سال 1386

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1386

تقدیرنامه از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال 1387

تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه  تندر 90 در شرکت پارس خودرو در سال 1388

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1388
ISO 9001
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در:
   پایه 3 تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد ، ذوب و ریختگری) و ماشین سازی
   پایه 1 تخصص صنایع حمل و نقل (خودرو)
   پایه 3 تخصص تاسیسات برق و مکانیک
   پایه 3 تخصص تاسیسات آب و فاضلاب
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در:
   پایه 1 رشته صنعت و معدن
   پایه 3 رشته ساختمان و ابنیه
   پایه 3 تاسیسات و تجهیزات
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران


گواهینامه‌ها

گواهینامه iso 9001:2015

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۸

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۸

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1386

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۶

گواهینامه تعهد به تعالی در سال 1386

گواهینامه تعهد به تعالی در سال ‌۱۳۸۶

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی ار مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی از مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385


تقدیرنامه‌ها

 

تقدیرنامه همکاری با شرکت durr در پروژه سالن رنگ سایپا

تقدیرنامه همکاری با شرکت Durr در پروژه سالن رنگ سایپا

 

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال ‌۱۳۸۳

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال ‌۱۳۸۳

تقدیر نامه  جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ‌۱۳۸۵

 

تقدیرنامه جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ‌۱۳۸۵

تقدیر نامه  از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال ‌۱۳۸۷

تقدیر نامه از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال ‌۱۳۸۷

     تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه تندر ۹۰ در شرکت پارس خودرو در سال ‌۱۳۸۸

 تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه تندر ۹۰ در شرکت پارس خودرو در سال ‌۱۳۸۸