پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی کشور، استراتژی دولت در بخش صنعت خودرو بطور کل دگرگون شد و با حمایت‌های صورت گرفته از طرف دولت، این صنعت در دهه 70 شاهد رشد فزاینده‌ای در همه ابعاد بود. گروه خودروسازی سایپا به تبع شرایط حاکم بر کشور و بعنوان یکی از دو قطب خودروسازی ایران، اقدام به توسعه خطوط تولیدی و افزایش شمارگان تولید نمود، تا همسو با سیاست‌های کلان کشور، رشد کمی و کیفی محصولات خود را هدف قرار داده باشد.

نیازمندی‌های گروه سایپا به توسعه ‌امکانات و تسهیلات تولید، منطبق با آخرین فناوری‌های روز در دهه هفتاد، سبب شکل‌گیری تشکیلات «طرح و توسعه سایپا» گردید، که در زمان حیات خود پروژه‌های بزرگی همچون طراحی و احداث سالن جدید رنگ سایپا، سالن بدنه سایپا و سالن مونتاژ سایپا را به انجام رسانید.

با افزایش شتاب حرکت‌های توسعه و تجهیز و همچنین منافع حاصل از تشکیل سازمان‌های زایشی، نیاز به تشکیل ساختاری مستقل برای انجام طرح‌های توسعه در سطح گروه، بیش از پیش احساس گردید و در نهایت در انتـهای سال 1376 تشکیلات «طرح و توسعه سایپا» تحت عنوان «شرکت طراحی خطوط تولید خودرو سایه پرور» به ثبت رسید.

با گذشت 9 ماه از این تاریخ در آذر ماه سال 1377 نام شرکت به «طراحی و ساخت تجهیزات خطوط تولیدی سایپا» تغییر یافت.

در نهایت پس از بررسی‌های بعمـل آمده در خصوص مأموریت و وظایف شرکـت، با تغییـر نام شرکت به

«شرکـت مـهـنـدسـی تـوسـعـه سـایـپـا - سـی‌کـو»

(Saipa Expansion Engineering Co. - SEECO)

به شماره ثبت 138982، تولد یافت و فعالیت اصلی خود را از اوایل سال 1379 آغاز نمود.

 

لیست اخبار صفحه :1