پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی كشور، استراتژی دولت در بخش صنعت خودرو بطور كل دگرگون شد و با حمایت‌های صورت گرفته از طرف دولت، این صنعت در دهه 70 شاهد رشد فزاینده‌ای در همه ابعاد بود. گروه خودروسازی سایپا به تبع شرایط حاكم بر كشور و بعنوان یكی از دو قطب خودروسازی ایران، اقدام به توسعه خطوط تولیدی و افزایش شمارگان تولید نمود، تا همسو با سیاست‌های كلان كشور، رشد كمی و كیفی محصولات خود را هدف قرار داده باشد.

نیازمندی‌های گروه سایپا به توسعه ‌امكانات و تسهیلات تولید، منطبق با آخرین فناوری‌های روز در دهه هفتاد، سبب شكل‌گیری تشكیلات «طرح و توسعه سایپا» گردید، كه در زمان حیات خود پروژه‌های بزرگی همچون طراحی و احداث سالن جدید رنگ سایپا، سالن بدنه سایپا و سالن مونتاژ سایپا را به انجام رسانید.

با افزایش شتاب حركت‌های توسعه و تجهیز و همچنین منافع حاصل از تشكیل سازمان‌های زایشی، نیاز به تشكیل ساختاری مستقل برای انجام طرح‌های توسعه در سطح گروه، بیش از پیش احساس گردید و در نهایت در انتـهای سال 1376 تشكیلات «طرح و توسعه سایپا» تحت عنوان «شركت طراحی خطوط تولید خودروی سایپا پرور» به ثبت رسید.

با گذشت 9 ماه از این تاریخ در آذر ماه سال 1377 نام شركت به «طراحی و ساخت تجهیزات خطوط تولیدی سایپا» تغییر یافت.

در نهایت پس از بررسی‌های بعمـل آمده در خصوص مأموریت و وظایف شركـت، با تغییـر نام شركت به «شركت مهندسی توسعه سایپا - سی‌كو» به شماره ثبت 138982، (Saipa Expansion Engineering Co-SEECO) تولد یافت و فعالیت اصلی خود را از اوایل سال 1379 آغاز نمود.