کارگاه ساخت و تولید شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) افتتاح شد

کارگاه ساخت و تولید شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) به مساحت دو هزار متر مربع که در محل دفتر مرکزی این شرکت واقع شده است با حضور آقای مهندس تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افتتاح شد.

متنی نویسنده :

تصاویر