تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت، پروژه و ایمنی

تمدید گواهینامه های ISO 9001:2015 ، ISO 45001:2018 و ISO 21500:2012

شرکت سیکو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ پس از سه روز ارزیابی توسط ممیزان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران (TUV Austria) موفق به تمدید گواهینامه‌های ISO 9001:2015 ، ISO 45001:2018 و ISO 21500:2012 شد.
این ارزیابی که شامل ممیزی مراقبتی نوبت اول برای استاندارهای ISO 45001:2018 و ISO 21500:2012 و ممیزی مراقبتی نوبت دوم برای استاندارد ISO 9001:2015 بود،‌ توسط آقایان مهندس موسوی و پهلوانی انجام شد.
در جلسه اختتامیه،‌ نقاط قوت و قابل بهبود شرکت سیکو، توسط ممیزان محترم در حضور هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت سیکو عنوان شد، که مبنای نقشه راه سازمان، برای ایجاد بهبودهای بعدی قرار خواهد گرفت.
متنی نویسنده :

کورش القابی