نام پروژه

طراحی و احداث کارخانه شرکت پلاسکوکار - قزوین

کارفرمای پروژه پلاسكوكار
محل انجام پروژه استان قزوین - شهر قزوین - کیلومتر 25 اتوبان قزوین کرج - شهرك صنعتی كاسپین قزوین
شرح پروژه احداث ساختمان، تاسیسات و تجهیزات شركت پلاسكوكار در شهرك صنعتی كاسپین قزوین
مشخصات پروژه  مدت اولیه پروژه : ۱۲ ماه
نوع قرارداد : مدیریت پیمان
سالن رنگ
سالن تزریق
سالن مونتاژ
ساختمان گازوئیل
ساختمان موتورخانه
منابع آب
ساختمان آسیاب
ساختمان دیزل و ژنراتور
خطوط كانوایر – تجهیزات
ساختمان انتظامات
ساختمان اداری
محوطه‌سازی - ساختمان كارگاه
تجهیزات سالن‌های مونتاژ و دستگاه‌های تزریق سبك و سنگین و قالب‌ها و ...
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۹۳
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1