نام پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن مونتاژ برای شركت سیویكو در كشور  سوریه  شهر حمص
کارفرمای پروژه

سيويكو

محل انجام پروژه

كشور سوريه - شهر حمص

شرح پروژه

احداث سالن مونتاژ و تاسيسات جانبي در كشور سوريه

مشخصات پروژه

احداث سالن مونتاژ

وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۷
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1