نام پروژه آماده‌سازی سایت و طراحی و ساخت خط تولید قطعات الكتریكی شركت سایپا (سایپا گام)
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه مجتمع صنعتی سازه گستر
شرح پروژه آماده‌سازی سایت و طراحی و ساخت و نصب راه‌اندازی تجهیزات داخلی و خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات خارجی تولید دسته سیم واقع در سایت مجتمع صنعتی سازه‌گستر سایپا
مشخصات پروژه برچیدن خطوط و ماشین آلات كاوه خودرو
 بازسازی سالن تولید و ساختمان‌های اداری و جانبی
تعمیر و تكمیل تاسیسات (هوای فشرده، آب و .....)
ساخت و نصب تجهیزات داخلی
خرید و نصب تجهیزات خارجی
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۹۸
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1