مناقصه عمومی شماره TEG 1401/270-09
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، موضوع تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق‌های سرور سالن رنگ و مونتاژ شرکت بن‌رو سایپا (ساوه)، مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: ساوه، کیلومتر ۷ جاده قدیم ساوه – سلفچگان، شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو) سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ لغایت دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰.۰۰۰ ریال است که به یکی از دو صورت:
الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد)، در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست
ویا
ب- واریز با استفاده از دستگاه کارت خوان موجود در واحد مالی شرکت سیکو
پرداخت می‌گردد.
 
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
 
۵- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی (از نوع صیادی و به تاریخ روز) و یا ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/ واریز نقدی است، که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و با سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.
 
تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.
 
۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه
 
"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

 

لیست اخبار صفحه :1