نام پروژه طراحی و احداث سالن و تجهیزات خطوط رنگ جديد در سايپا
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه كارخانه سايپا تهران
شرح پروژه اين پروژه در زميني به ابعاد ۷۰*۲۵۲ متر مربع اجرا شده است هزينه پروژه بالغ بر ۵۳۰ ميليارد ريال بوده و مشاور خارجي پروژه شركت DÜRR  آلمانی است
مشخصات پروژه ظرفيت اسمی : ۴۰ دستگاه در ساعت
نوع تکنولوژی : واتر بورن
زير بناي بتني: ۵۰/۰۰۰ متر مربع با طبقات و نيم طبقات 
آب :   ۱۲۸ متر مكعب در ساعت
برق : ۱۶/۱۵ مگاوات
هواي فشرده:  ۱۱۰۰ متر مكعب در ساعت
گازوييل : ۷۴۷۵ ليتر در ساعت
لوله كشي : ۴۷۵۰۰ متر
كابل كشي : ۴۳۴۰۰۰ متر
كانال كشي : ۵۵۰ متر
كانواير : ۸۱۵۰ متر
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۲
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1